Bank centralny

Bank centralny - najważniejsza instytucja monetarna w danym kraju, odpowiedzialna głównie za prowadzenie polityki pieniężnej oraz funkcjonowanie systemu bankowego. ​W większości krajów ma dodatkowo jako jedyny prawo do emisji pieniądza. Zajmuje się również obsługą rachunków rządowych i zarządza rezerwami dewizowymi kraju.

W ramach prowadzenia polityki pieniężnej bank centralny formułuje cele polityki pieniężnej (za pomocą których dba o stabilność pieniądza) i realizuje ją za pomocą dostępnych instrumentów (stopy procentowej, stopy rezerw obowiązkowych, operacji finansowych z bankami komercyjnymi oraz - w niektórych przypadkach - kursu walutowego).

Reklama

W ramach odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu bankowego, bank centralny zaopatruje banki w pieniądz, reguluje ich rezerwy, a także pełni rolę pożyczkodawcy ostatniej szansy, wspomagając kredytami banki w sytuacji kryzysowej. Ponadto bank centralny monitoruje działalność banków, a w niektórych krajach dodatkowo tworzy i kontroluje wypełnianie norm ostrożnościowych dla banków.

Dowiedz się więcej na temat: bank centralny | pieniądz | emisja

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy