bank centralny

Edufinanse (3)

Biografie (5)

 • Bank centralny

  Bank centralny - najważniejsza instytucja monetarna w danym kraju, odpowiedzialna głównie za prowadzenie polityki pieniężnej oraz funkcjonowanie systemu bankowego. ​W większości krajów ma...
  bank centralny, pieniądz, emisja
 • Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza – wprowadzenie do obiegu pieniądza gotówkowego lub zasilanie banków w fundusze np. poprzez operacje otwartego rynku.
  bank centralny, pieniądz, emisja
 • Stopa lombardowa

  Stopa lombardowa - koszt kredytu lombardowego udzielanego przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych będących ich własnością (część aktywów banku...
  bank centralny