bank centralny

Edufinanse (3)

Biografie (5)

 • Bank centralny

  Bank centralny - najważniejsza instytucja monetarna w danym kraju, odpowiedzialna głównie za prowadzenie polityki pieniężnej oraz funkcjonowanie systemu bankowego. ​W większości krajów ma...
  bank centralny, pieniądz, emisja
 • Stały kurs walutowy

  Stały kurs walutowy – reżim kursowy, w ramach którego wartość waluty krajowej jest silnie powiązana z walutą obcą lub tzw. koszykiem walut.
  kursy walut, bank centralny, reżim
 • Stopa procentowa

  Stopa procentowa - koszt wypożyczenia kapitału na określony czas lub cena przysługująca posiadaczowi kapitału za jego wypożyczenie.
  stopa procentowa, bank centralny