emisja

Edufinanse (3)

Biografie (4)

 • Emisja akcji

  Emisja akcji – podwyższenie kapitału własnego przez spółkę akcyjną poprzez utworzenie nowych akcji, przez co spółka pozyskuje dodatkowy kapitał.
  emisja, akcje
 • Bank emisyjny

  Bank emisyjny – instytucja, której przysługuje prawo emisji pieniądza mającego status prawnego środka płatniczego w danym kraju. Współcześnie prerogatywy banku emisyjnego przysługują...
  emisja, pieniądz
 • Bank centralny

  Bank centralny - najważniejsza instytucja monetarna w danym kraju, odpowiedzialna głównie za prowadzenie polityki pieniężnej oraz funkcjonowanie systemu bankowego. ​W większości krajów ma...