pieniądz

Edufinanse (6)

Biografie (7)

 • Siła nabywcza pieniądza

  Siła nabywcza pieniądza - jest to po prostu rzeczywista wartość pieniądza.
  pieniądz, siła
 • Podaż pieniądza

  Podaż pieniądza – ilość pieniądza w gospodarce; obejmuje zarówno gotówkę, jak i wkłady oszczędnościowe i terminowe, a także wysoce płynne aktywa finansowe.
  podaż, pieniądz
 • Bank centralny

  Bank centralny - najważniejsza instytucja monetarna w danym kraju, odpowiedzialna głównie za prowadzenie polityki pieniężnej oraz funkcjonowanie systemu bankowego. ​W większości krajów ma...