kredyt

Synonimy: kredyty, kredyty bankowe

Edufinanse (27)

Biografie (1)

  • Deficyt budżetowy

    Deficyt budżetowy – sytuacja, w której wydatki budżetu przekraczają jego wpływy. Deficyt budżetowy może być pokryty za pomocą emisji obligacji skarbowych lub zaciągnięcia kredytów.