zysk

Edufinanse (8)

Biografie (1)

  • Zysk

    Zysk – jest to różnica między całkowitymi przychodami przedsiębiorstwa a całkowitymi kosztami; inaczej dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa.
    zysk