stopa lombardowa

Biografie (1)

  • Stopa lombardowa

    Stopa lombardowa - koszt kredytu lombardowego udzielanego przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych będących ich własnością (część aktywów banku...