ryzyko

Edufinanse (2)

Biografie (2)

  • Ryzyko

    Ryzyko - możliwe do oszacowania prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia, które nie jest uwzględniane w scenariuszu bazowym prognozy, przy czym może mieć ono charakter zarówno...
  • VC

    VC (Venture Capital, ang. kapitał podwyższonego ryzyka) – inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa będące w początkowych stadiach rozwoju. Inwestycje typu Venture Capital stanowią część...