rynek wtórny

(uzupełnienie rynku pierwotnego)

Biografie (1)

  • Rynek wtórny (papierów wartościowych)

    Rynek wtórny (papierów wartościowych) – segment rynku kapitałowego, na którym dokonuje się obrotu uprzednio wyemitowanym i nabytym przez jakiegoś inwestora instrumentem finansowym. Każda...
    rynek wtórny