rynek pierwotny

(rynek kapitałowy,na którym emitent sprzedaje nowe papiery wartościowe)

Biografie (1)

  • Rynek pierwotny (papierów wartościowych)

    Rynek pierwotny (papierów wartościowych) – segment rynku kapitałowego, na którym wyemitowany instrument finansowy jest sprzedawany po raz pierwszy w ofercie publicznej.
    rynek pierwotny, IPO