rynek pierwotny

(rynek kapitałowy,na którym emitent sprzedaje nowe papiery wartościowe)

Biografie (1)