reżim

Biografie (5)

  • Deprecjacja

    Deprecjacja – spadek wartości dobra; pojęcie najczęściej używane w odniesieniu do spadku wartości jednej waluty względem innej waluty w ramach reżimu kursu płynnego (w którym kurs...
  • Płynny kurs walutowy

    Płynny kurs walutowy – reżim kursowy przyjęty przez kraje rozwinięte, w którym o wysokości kursu decyduje popyt i podaż na daną walutę na rynku walutowym.
  • Aprecjacja

    Aprecjacja – wzrost wartości dobra; pojęcie najczęściej używane w odniesieniu do wzrostu wartości jednej waluty względem innej waluty w ramach reżimu kursu płynnego (w którym kurs...