rezerwa

Biografie (1)

  • Stopa rezerwy obowiązkowej

    Stopa rezerwy obowiązkowej – miernik kwoty, jaką banki komercyjne są zobowiązane wpłacić do banku centralnego.