punkt

Biografie (1)

  • Punkt procentowy

    Punkt procentowy - termin używany do porównywania dwóch wielkości w sytuacji, gdy obie wyrażone są w procentach. Może to dotyczyć np. sondaży poparcia dla partii politycznych lub...