polityka monetarna

Biografie (1)

  • Polityka pieniężna (monetarna)

    Polityka pieniężna (monetarna) – część polityki gospodarczej kraju, polegająca na stałych działaniach mających na celu zapewnienie wartości pieniądza, rozumianej jako stabilność cen...
    polityka monetarna, NBP