podaż

Edufinanse (1)

Biografie (1)

  • Podaż pieniądza

    Podaż pieniądza – ilość pieniądza w gospodarce; obejmuje zarówno gotówkę, jak i wkłady oszczędnościowe i terminowe, a także wysoce płynne aktywa finansowe.