PKB

(Produkt krajowy brutto)
Synonimy: Produkt krajowy brutto

Biografie (1)

  • PKB

    PKB (produkt krajowy brutto) – miernik efektów działalności gospodarczej i wielkości gospodarki. Opisuje on wartość tzw. towarów i usług finalnych wytworzonych w jednostce czasu w danej...
    PKB