obligacje skarbu państwa

Edufinanse (3)

Biografie (1)

  • Obligacja Skarbu Państwa

    Obligacja Skarbu Państwa – obligacja wyemitowana przez rząd. Rządy emitują obligacje w celu finansowania deficytu budżetu państwa.
    obligacje skarbu państwa