obligacje

Edufinanse (15)

Biografie (3)

 • Obligacja wieczysta

  Obligacja wieczysta – rodzaj obligacji, której emitent nie zobowiązuje się do wykupu obligacji w określonym terminie, lecz zobowiązuje się płacić ich nabywcom stały dochód przez...
  obligacje
 • Obligacja komunalna

  Obligacja komunalna (municypalna) – obligacja wyemitowana przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST). Emisja obligacji przez JST pozwala na pozyskanie kapitału, który może być...
  obligacje
 • Obligacja podporządkowana

  Obligacja podporządkowana – obligacje o wyższym niż przeciętnie oprocentowaniu, związanym z ostatnią kolejnością zaspokojenia w razie upadłości (wyższym ryzykiem dla nabywcy). Emisje...
  obligacje