Netto

(duńskie dyskonty spożywcze)

Biografie (1)

  • Płaca netto

    Płaca netto - zwana potocznie płacą "na rękę". Jest to kwota, która pozostaje po odjęciu od płacy brutto podatku dochodowego oraz wszelkich składek na ubezpieczenia (np. emerytalnej czy...