Narodowy

Biografie (1)

  • PNB

    PNB - Produkt Narodowy Brutto stanowi pewną modyfikację powszechnie znanego Produktu Krajowego Brutto (PKB).
    Produkt, Narodowy