EURIBOR

(stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi)

Edufinanse (1)

Biografie (1)

  • EURIBOR

    EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym strefy euro. Jest ona wyznaczana przez Europejską Federację...
    EURIBOR