dług

Edufinanse (1)

Biografie (1)

  • Dług

    Dług – obowiązek wykonania świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej (dobro lub usługa) wierzycielowi przez dłużnika. Wraz z zobowiązaniem dłużnik oddaje odsetki doliczone do długu.