dewaluacja

Biografie (1)

  • Dewaluacja

    Dewaluacja – w reżimie kursu stałego ustawowe lub administracyjne osłabienie kursu jednej waluty wobec innych walut przez rząd lub bank centralny danego kraju.