Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Edufinanse (1)

Biografie (1)

  • Bank

    Bank – instytucja, której głównym zadaniem jest przyjmowanie wkładów pieniężnych i udzielanie kredytów. Banki pełnią bardzo istotną funkcję pośrednika między posiadaczami oszczędności a...