Bank Emisyjny w Polsce

Biografie (2)

  • Bank emisyjny

    Bank emisyjny – instytucja, której przysługuje prawo emisji pieniądza mającego status prawnego środka płatniczego w danym kraju. Współcześnie prerogatywy banku emisyjnego przysługują...
    Bank Emisyjny w Polsce, emisja, pieniądz
  • Emisja pieniądza

    Emisja pieniądza – wprowadzenie do obiegu pieniądza gotówkowego lub zasilanie banków w fundusze np. poprzez operacje otwartego rynku.
    Bank Emisyjny w Polsce, bank centralny, pieniądz, emisja, fundusze