aprecjacja

Biografie (1)

  • Aprecjacja

    Aprecjacja – wzrost wartości dobra; pojęcie najczęściej używane w odniesieniu do wzrostu wartości jednej waluty względem innej waluty w ramach reżimu kursu płynnego (w którym kurs...