500 zł

Edufinanse (1)

  • Nowy banknot 500 zł

    Nowy banknot 500 zł

    • Wtorek, 11 lipca 2017 (12:45)
    Najwyższy w Polsce nominał – 500 zł – z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego został wprowadzony do obiegu w lutym 2017 r.