Zysk

Zysk – jest to różnica między całkowitymi przychodami przedsiębiorstwa a całkowitymi kosztami; inaczej dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa.

W warunkach rynku doskonale konkurencyjnego jego maksymalizacja jest celem prowadzonej działalności gospodarczej. Wyróżnia się zysk brutto (nieuwzględniający odprowadzonego podatku dochodowego) oraz netto (uwzględniający ten podatek). Ponadto w teorii ekonomii wyróżnia się zysk całkowity (tożsamy z powyższą definicją zysku), zysk przeciętny (zysk ze sprzedaży na jednostkę produktu) oraz zysk krańcowy (zysk ze sprzedaży każdej kolejnej jednostki produktu).

Reklama

Zysk jest istotnym miernikiem efektywności działalności gospodarczej zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i inwestorów. Jest również wykorzystywany do wyznaczania wielu wskaźników finansowych, jak np. wskaźnik rentowności sprzedaży, który wyliczany jest jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży.

Dowiedz się więcej na temat: zysk

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy