WIBID

WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Stopa ta jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna oprocentowania podawanego przez banki działające w Polsce, które są uczestnikami stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

WIBID jest wyznaczany dla lokat międzybankowych o różnych terminach zapadalności: ON (overnight) - kredyt na jeden dzień od dzisiaj; TN (tomorrow/next) - kredyt na jeden dzień od kolejnego dnia roboczego; SW (spot week) - kredyt na tydzień, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji; następnie wyznaczany jest WIBOR 1-, 3-, 6-, 9-miesięczny oraz na 1 rok. WIBID stanowi podstawę wyznaczania oprocentowania dla niektórych lokat przyjmowanych przez banki krajowe.

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL
Polecamy