Swap

Swap - transakcja polegająca na zamianie przyszłych przepływów pieniężnych. Spośród najpopularniejszych swapów wyróżnia się swap walutowy, swap stopy procentowej oraz swap walutowo-procentowy.

Ten instrument pochodny ma wiele zastosowań, m.in. służy przedsiębiorcom jako forma zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym w przypadku wymiany z zagranicą (swap walutowy) czy zabezpieczenie dla instytucji finansowych przed niekorzystnymi decyzjami banków centralnych (swap stopy procentowej).

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy