Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI)

Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) - strategia polityki pieniężnej polegająca na uznaniu przez bank centralny stabilności cen jako nadrzędny cel polityki pieniężnej oraz publiczne ogłoszenie numerycznego pożądanego poziomu inflacji (wzrostu cen).

Obok tych elementów, banki stosujące strategię BCI m.in. pozostają transparentne odnośnie do procesu podejmowania decyzji oraz realizacji celu inflacyjnego.

Reklama

Strategia ta jest stosowana w coraz większej liczbie krajów, od 1998 r. również w Polsce. Od początku 2004 r. cel inflacyjny polskiego banku centralnego, NBP, wynosi 2,5 proc. rocznie z możliwością odchylenia do 1 punktu proc. w górę lub w dół. Cel jest określony dla wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Do najważniejszych zalet BCI zalicza się przejrzystość i zrozumiałość tej strategii dla otoczenia. Cel dotyczy bowiem powszechnie znanego i zrozumiałego wskaźnika. Ponadto strategia BCI cechuje się wysoką efektywnością - w krajach, w których jest stosowana, wskaźnik inflacji jest niższy, a wahania poziomu produkcji mniejsze.

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy