Stopa rezerwy obowiązkowej

Stopa rezerwy obowiązkowej – miernik kwoty, jaką banki komercyjne są zobowiązane wpłacić do banku centralnego.

Jest ona naliczana jako część wkładów płatnych na żądanie i terminowych, w walucie krajowej i w walutach obcych. W Polsce jej wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej - od 31 grudnia 2010 r. jest to 3,5 proc.

Reklama

Rezerwa obowiązkowa pełni kilka funkcji. Współcześnie przede wszystkim stabilizuje najkrótszy rynkowy poziom stóp procentowych. Dzięki dostępności środków w banku centralnym, banki komercyjne mogą w łatwiejszy sposób rozliczać się między sobą. W Polsce jest to tym łatwiejsze, że stopa rezerwy nie stanowi sztywnej, nieprzekraczalnej bariery - liczy się średnia ilość miesięczna środków trzymanych na rezerwie przez dany podmiot (np. bank). To oznacza, że np. jednego dnia może on utrzymywać mniej niż 3,5 proc. środków (gdy są mu bardzo potrzebne), ale później musi to "nadrobić" celowo przekraczając poziom 3,5 proc. innego dnia.

Ponadto rezerwa obowiązkowa historycznie stanowiła zabezpieczenie w przypadku przejściowych problemów banku (lub innej instytucji), a także pewne dodatkowe - poza rekomendacjami nadzoru bankowego - ograniczenie dla udzielania kredytów.

 

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL
Polecamy