Stopa referencyjna

Stopa referencyjna – rentowność krótkoterminowych bonów pieniężnych banku centralnego (obecnie ich termin zapadalności wynosi 7 dni).

Po tej cenie banki komercyjne nabywają bony pieniężne w celu zarządzania płynnością. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na WIBOR, a tym samym np. na poziom oprocentowania kredytów mieszkaniowych. W oparciu o stopę referencyjną wyznacza się również maksymalny poziom oprocentowania kredytów konsumpcyjnych.

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL
Polecamy