Stopa depozytowa (NBP)

Stopa depozytowa (NBP) – oprocentowanie jednodniowego depozytu banku komercyjnego w banku centralnym. Stopa depozytowa stanowi alternatywę między jednodniowymi (overnight) pożyczkami na rynku międzybankowym. Stopa depozytowa jest niższa od stopy referencyjnej, odnoszącej się do transakcji o dłuższym terminie zapadalności (7 dni).

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy