Ryzyko

Ryzyko - możliwe do oszacowania prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia, które nie jest uwzględniane w scenariuszu bazowym prognozy, przy czym może mieć ono charakter zarówno pozytywny, jak negatywny.

Możliwość oszacowania prawdopodobieństwa odróżnia to pojęcie od niepewności, tj. niemożliwego do oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia. Bilans ryzyk jest istotny zarówno w prognozowaniu makroekonomicznym (w tym przygotowywaniu projekcji banku centralnego), jak i finansowym, służącym budowie strategii zarządzania portfelem i wycenie indywidualnych finansowych instrumentów pochodnych.

Dowiedz się więcej na temat: ryzyko

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy