Rynek wtórny (papierów wartościowych)

Rynek wtórny (papierów wartościowych) – segment rynku kapitałowego, na którym dokonuje się obrotu uprzednio wyemitowanym i nabytym przez jakiegoś inwestora instrumentem finansowym. Każda transakcja zakupu lub sprzedaży papierami wartościowymi na giełdzie jest transakcją na rynku wtórnym.


Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy