Polityka pieniężna (monetarna)

Polityka pieniężna (monetarna) – część polityki gospodarczej kraju, polegająca na stałych działaniach mających na celu zapewnienie wartości pieniądza, rozumianej jako stabilność cen (niską inflację).

Politykę pieniężną prowadzi współcześnie zazwyczaj bank centralny, oddziałując na poziom podaży pieniądza (głównie za pomocą stóp procentowych) oraz - w niektórych przypadkach - kurs walutowy.

Reklama

W Polsce politykę pieniężną prowadzi Narodowy Bank Polski, który jest - zgodnie z Konstytucją RP - odpowiedzialny za wartość polskiego pieniądza. Zadanie to jest realizowane za pomocą strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, przy celu na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchylenia do jednego punktu proc. w górę lub w dół.

W polityce monetarnej można wyróżnić odmianę działań ekspansywnych (oddziałujących w kierunku wyższego poziomu cen i produktu) i restrykcyjnych (oddziałujących w kierunku przeciwnym). Ekspansywna polityka monetarna polega na zwiększaniu podaży pieniądza (poprzez stóp procentowych, obniżanie poziomu rezerw obowiązkowych lub zakup bonów pieniężnych), restrykcyjna - na jej zmniejszeniu (poprzez podwyższanie stóp procentowych, zwiększenie poziomu rezerw obowiązkowych lub zakup bonów pieniężnych).

Dowiedz się więcej na temat: NBP
Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL
Polecamy