PNB

PNB - Produkt Narodowy Brutto stanowi pewną modyfikację powszechnie znanego Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Chodzi o pokazanie znaczenia zagranicznej własności w gospodarce danego kraju oraz udziału jego obywateli we własności za granicą. Aby obliczyć PNB należy dodać do PKB tzw. saldo przepływu dochodów z własności między krajem a zagranicą. Na przykład:

Reklama

- Kiedy polski przedsiębiorca zainwestował w fabrykę za granicą i czerpie dochody z jej działalności, powinno się je wliczyć do PNB ze znakiem "plus" (a więc dodać do wartości PKB). Nie zostały one wytworzone w Polsce, ale trafiły do polskiego właściciela.

- W odwrotnej sytuacji, gdy fabryki w Polsce są własnością firm zagranicznych i przynoszą dochód swoim właścicielom, powinno to zostać wliczone do PNB ze znakiem "minus" - nawet jeśli towary wyprodukowano i sprzedano w Polsce, dochód z ich sprzedaży trafił za granicę.

Krótko mówiąc, PNB danego kraju można przedstawić następującym wzorem: PNB = PKB + (dochód uzyskany przez właścicieli krajowych z produkcji zagranicznej) - (dochód uzyskany przez właścicieli zagranicznych z produkcji krajowej)

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL
Polecamy