PKB per capita

PKB per capita – iloraz wartości produktu krajowego brutto i liczby mieszkańców kraju. Miernik ten stosuje się do przybliżonego określenia poziomu życia obywateli danego państwa i umożliwia porównanie poziomu życia z tym w innych krajach.

Część ekonomistów krytykuje PKB per capita jako miernik przeciętnego poziomu życia, głównie ze względu na fakt, że nie uwzględnia się w nim nierównomiernej dystrybucji dochodów. W krajach o znacznych nierównościach społecznych poziom życia przeciętnego obywatela będzie niższy, niż wskazywałby PKB na głowę mieszkańca.

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL
Polecamy