Opcja

Opcja – pochodny instrument finansowy, dający jego nabywcy prawo do kupna/sprzedaży pewnego ustalonego dobra w danym terminie po ustalonej cenie. Zakup opcji pozwala zabezpieczyć się przed wzrostem bądź spadkiem ceny pewnego dobra.

Wyróżnia się opcje kupna i sprzedaży. Opcja kupna uprawnia jej nabywcę do zakupu towaru po ustalonej cenie, zabezpieczając w ten sposób tego nabywcę przed wzrostem cen towaru. Z kolei opcja sprzedaży uprawnia jej nabywcę do sprzedania towaru po ustalonej cenie, zabezpieczając tego nabywcę przed spadkiem cen towaru.

Reklama

Za prawo, które daje opcja, jej nabywca płaci wystawcy opcji tzw. premię opcyjną. Wystawca opcji jest zobowiązany do sprzedania lub zakupu instrumentu bazowego od nabywcy opcji, jeżeli ten uzna, że zechce z przysługującego mu prawa skorzystać (czyli uzna wykonanie opcji za opłacalne). Jeśli nabywca nie skorzysta z przysługujących mu praw albo nie dojdzie do wykonania opcji, wystawca będzie mógł zaksięgować premię opcyjną jako zysk.

Opcje mogą być wystawiane na różne instrumenty finansowe, np. kursy walut, stopy procentowe, ceny akcji lub indeksy giełdowe, kontrakty futures lub swapy.

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy