Obligacja śmieciowa

Obligacja śmieciowa (ang. junk bonds lub high yield) – potoczna nazwa obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa o niskiej wiarygodności finansowej.

Obligacje takie charakteryzują się wyższym kuponem (przedsiębiorstwo płaci więcej za pozyskanie kapitału), jednak idzie za tym również podwyższone ryzyko związane z podwyższonym prawdopodobieństwem niewypłacalności emitenta. Termin obligacja śmieciowa jest również używany - obok terminów obligacje spekulacyjne, dochodowe i ryzykowne - w odniesieniu do obligacji, które otrzymały rating (ocenę niezależnej agencji) poniżej poziomu określanego przez te agencje jako tzw. poziom inwestycyjny.

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL
Polecamy