Obligacja kuponowa

Obligacja kuponowa – rodzaj obligacji, która w okresie do zapadalności daje obligatariuszom z góry określona kwotę odsetek (kupon). Wielkość otrzymywanych odsetek jest podawana jako procent wartości nominalnej obligacji. Kupon może być wypłacany z różną częstotliwością, miesięczną, kwartalną lub roczną.

Reklama

Najlepsze tematy

Partnerzy