Obligacja korporacyjna

Obligacja korporacyjna – obligacja wyemitowana przez przedsiębiorstwo.

Pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji jest alternatywą dla zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Przedsiębiorstwa emitują obligacje, aby pozyskać kapitał na m.in. dalszy rozwój, sfinansowanie inwestycji, akwizycję czy refinansowanie zadłużenia. Przedsiębiorstwa mogą emitować obligacje zarówno w emisjach prywatnych, jak i emisjach publicznych (na podstawie prospektu emisyjnego). Wyemitowane obligacje mogą następnie być wprowadzone na rynek obligacji, w Polsce Catalyst, dzięki czemu inwestorzy mają możliwość obrotu obligacjami na tym rynku.

Reklama


Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy