Obligacja

Obligacja – papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się do spłaty określonego świadczenia w określonym z góry terminie (terminie wykupu lub zapadalności, ang. maturity).

Emisji obligacji dokonuje się w celu pozyskania kapitału. W przeciwieństwie do akcji nie dają właścicielom uprawnień względem emitenta (współwłasność, dywidenda, prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy).

Reklama

Wartość obligacji od której naliczane są odsetki, jest nazywana wartością nominalną (ang. face value). Należy zaznaczyć, że wartość obligacji nie zawsze jest równa jej cenie i mówimy wtedy o obligacji zerokuponowej (sprzedawana z dyskontem). Dla obligacji istotny jest również kupon, czyli odsetki obliczane od wartości nominalnej. Jeżeli spółka emituje obligację o wartości nominalnej (równej cenie) 100 złotych z kuponem 5 proc. na 3 lata to oznacza, że obligatariusz otrzyma w pierwszym roku 5 zł, w drugim 5 zł a w trzecim roku 105 zł (kupon + wartość nominalną).

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy