Kapitalizacja

Kapitalizacja – nazywana również kapitalizacją spółki giełdowej oznacza rynkową wartość spółki.

Kapitalizacja (wartość giełdowa) spółki giełdowej jest równa iloczynowi cen akcji oraz wszystkich jej akcji. Dla przykładu, jeżeli kurs akcji spółki wynosi 20 zł za akcję i spółka posiada 5 mln akcji, to kapitalizacja tej spółki w danym momencie wynosi 100 mln zł. Kapitalizacja oznacza wartość kapitałów własnych danej spółki wycenionych przez rynek kapitałowy. Wartość ta różni się od wartości księgowej kapitału, czyli wartości, która wynika z bilansu (uwzględnia on stan aktywów, a nie ich zdolność do generowania przepływów pieniężnych).

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy