GPW

GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) – utworzona 12 kwietnia 1991 roku spółka, której głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie giełdy, na której dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu (np. akcji, obligacji) w Polsce oraz instrumentami pochodnymi (kontrakty terminowe, opcje).

Obrót na GPW regulowany jest przez szereg ustaw oraz regulamin giełdy. Na GPW działa Rynek Główny - wyróżnia się rynek podstawowy (akcji większych spółek) oraz równoległy, NewConnect (rynek akcji małych i średnich spółek), rynek Catalyst (rynek obligacji, zarówno korporacyjnych, jak i skarbowych, a także listów zastawnych), a także rynki energii, praw majątkowych, uprawnień do emisji CO2. Do najważniejszych indeksów giełdowych można zaliczyć WIG, WIG20, WIG30, mWIG40 oraz sWIG80.

Dowiedz się więcej na temat: GPW | giełda papierów wartościowych

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy