Forward

Forward – transakcja polegająca na kupnie lub sprzedaży danego instrumentu bazowego z określonym terminem i ceną wykonania.

Forwardy są instrumentami pochodnymi, które powstają na podstawie negocjacji dwóch zainteresowanych podmiotów. Transakcje forward są jednym ze sposobów obserwacji nastrojów na rynku oraz mogą być podstawą do prognozowania przyszłych wartości danych instrumentów, z tego względu są często wykorzystywane do przewidywania decyzji banków centralnych o stopach procentowych.

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL
Polecamy