Dywidenda

Dywidenda – część zysku netto (tj. po opodatkowaniu) spółki kapitałowej przysługująca posiadaczom akcji w przypadku spółki akcyjnej (S.A.) lub wspólnikom w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.).

O wypłacie dywidendy w S.A. decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy bądź zgromadzenie wspólników w sp. z o.o. Dywidenda jest wypłacana z osiągniętego zysku w poprzednim roku obrotowym.

Reklama

Istnieje również możliwość wypłaty dywidendy w przypadku, w którym spółka nie osiągnie zysku netto w ostatnim roku obrotowym pod warunkiem, że w spółce istnieje utworzony z zysku (w poprzednich latach) kapitał, który może być przeznaczony do podziału. Kodeks spółek handlowych (KSH) dopuszcza wypłatę tzw. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Część zysku netto, która nie jest wypłacona w postaci dywidendy, może zostać przeznaczona na m.in. utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego bądź może pokryć straty z lat ubiegłych.

Dowiedz się więcej na temat: dywidenda

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy