Dług publiczny

Dług publiczny – całkowite zadłużenie sektora finansów publicznych. Powstaje na skutek trwałego strukturalnego deficytu.

Obejmuje głównie zobowiązania powstałe z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek, których celem było pokrycie deficytu w przeszłości. Koszt obsługi długu publicznego zależy głównie od poziomu stóp procentowych, których poziom determinuje z kolei m.in. wysokość inflacji oraz wiarygodność państwa w stosunku do wierzycieli.

Dowiedz się więcej na temat: dług publiczny

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy