Deprecjacja

Deprecjacja – spadek wartości dobra; pojęcie najczęściej używane w odniesieniu do spadku wartości jednej waluty względem innej waluty w ramach reżimu kursu płynnego (w którym kurs kształtuje się głównie pod wpływem popytu i podaży na rynku walutowym; w reżimie kursu stałego jej odpowiednikiem jest dewaluacja)

Deprecjacja może zostać wywołana przez wiele czynników, np. obniżenie stóp procentowych, pogorszenie koniunktury gospodarczej w kraju lub odpływ kapitału z danego kraju. Skutkiem deprecjacji jest spadek siły nabywczej danej waluty w rozliczeniach międzynarodowych, wzrost kosztów obsługi długu zagranicznego, wzrost cen dóbr importowanych oddziałujący w kierunku wyższej inflacji oraz spadku importu.

Reklama

Aprecjacja podwyższa również względną konkurencyjność cenową eksportu, oddziałując w kierunku wyższego poziomu eksportu. Odwrotnością deprecjacji jest aprecjacja.

Dowiedz się więcej na temat: reżim | waluta

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy